Bestyrelsen:

Formand Finn Albrechtsen
Kasserer Lene Hallenborg
Turneringsleder John Jacobsen
Ungdomstræner May-Britt Christensen
Indkøber Kaj Hansen/Søren Juul

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årligt medlemskontingent:

Over 25 år 1.200 kr.
Unge under 25 år 400 kr.

Klubben er en nøgleklub.
Ved indmeldelse betales et depositum på 200 kr., som tilbagebetales ved returnering af nøgle.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Udstyr:

Vi har 3 1/1 match kegleborde til vores rådighed.